Mặt bằng tầng điển hình tháp căn hộ The 9 Stellars giai đoạn 1 sonkim land thủ đức Mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ 1BR-A tháp căn hộ The 9 Stellars giai đoạn 1 sonkim land thủ đức

 

Mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ 1BR-B tháp căn hộ The 9 Stellars giai đoạn 1 sonkim land thủ đức

 

Mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ 1BR-C tháp căn hộ The 9 Stellars giai đoạn 1 sonkim land thủ đức

 

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ 2BR-A tháp căn hộ The 9 Stellars giai đoạn 1 sonkim land thủ đức

 

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ 2BR-B tháp căn hộ The 9 Stellars giai đoạn 1 sonkim land thủ đức

 

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ 2BR-C tháp căn hộ The 9 Stellars giai đoạn 1 sonkim land thủ đức

 

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ 2BR-D tháp căn hộ The 9 Stellars giai đoạn 1 sonkim land thủ đức Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ 2BR-E tháp căn hộ The 9 Stellars giai đoạn 1 sonkim land thủ đức

 

 

 

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ 2BR-F tháp căn hộ The 9 Stellars giai đoạn 1 sonkim land thủ đức

 

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ 3BR-A tháp căn hộ The 9 Stellars giai đoạn 1 sonkim land thủ đức

 

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ 3BR-B tháp căn hộ The 9 Stellars giai đoạn 1 sonkim land thủ đức

 

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ 3BR-C tháp căn hộ The 9 Stellars giai đoạn 1 sonkim land thủ đức

 

Nội thất bàn giao căn hộ The 9 Stellars Thủ Đức Sonkim land Nội thất bàn giao hoàn thiện cơ bản căn hộ The 9 Stellars Thủ Đức Sonkim land

Mặt bằng Penthouse 4-5 phòng cực lớn tại The 9 Stellars

Mặt bằng căn hộ penthouse dự án The 9 Stellars giai đoạn 1 Thủ Đức Sonkim Land

 

Mặt bằng căn hộ penthouse Pent 1 4 phòng ngủ dự án The 9 Stellars giai đoạn 1 Thủ Đức Sonkim Land

 

Mặt bằng căn hộ penthouse Pent 2 5 phòng ngủ dự án The 9 Stellars giai đoạn 1 Thủ Đức Sonkim Land

 

Mặt bằng căn hộ penthouse Pent 3 5 phòng ngủ dự án The 9 Stellars giai đoạn 1 Thủ Đức Sonkim Land

 

Mặt bằng căn hộ penthouse Pent 4 5 phòng ngủ dự án The 9 Stellars giai đoạn 1 Thủ Đức Sonkim Land

 

Mặt bằng căn hộ penthouse Pent 5 5 phòng ngủ dự án The 9 Stellars giai đoạn 1 Thủ Đức Sonkim Land

 

Mặt bằng căn hộ penthouse Pent 6 5 phòng ngủ dự án The 9 Stellars giai đoạn 1 Thủ Đức Sonkim Land