Mặt bằng tầng căn hộ Q2 Thao Dien quận 2

Mặt bằng căn hộ Q2 Thao Dien quận 2
Mặt bằng căn hộ tầng 07
Mặt bằng căn hộ Q2 Thao Dien quận 2
Mặt bằng căn hộ tầng 08-12 và tầng 15-30
Mặt bằng căn hộ Q2 Thao Dien quận 2
Mặt bằng căn hộ tầng 12A
Mặt bằng căn hộ Q2 Thao Dien quận 2
Mặt bằng căn hộ tầng 12B

Mặt bằng căn hộ tháp T1

Mặt bằng căn hộ tầng 7 tháp T1

Mặt bằng căn hộ tầng 08-30 tháp T1

Mặt bằng căn hộ tháp T2

Mặt bằng căn hộ tầng 7 tháp T2

Mặt bằng căn hộ tầng 08-30 tháp T2

Mặt bằng căn hộ tầng 12A, 12B tháp T2

Mặt bằng căn hộ tháp T3

Mặt bằng căn hộ tầng 07 tháp T3

Mặt bằng căn hộ tầng 08-30 tháp T3

Mặt bằng căn hộ tầng đặc biệt

Mặt bằng căn hộ 4 phòng ngủ diện tích trên 200m2

Mặt bằng căn hộ 2 sổ hồng (thiết kế theo yêu cầu)

Mặt bằng căn hộ Duplex 1 phòng ngủ và Duplex 2 phòng ngủ