Cove Residence – Empire City Thủ Thiêm

  • Lô 2-21, Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức
  • ĐÃ MỞ BÁN
  • Căn hộ cao cấp

Tổng quan

cove-residences-empire-city-thu-thiem-quan-2