Linden Residence – Empire City Thủ Thiêm

  • Lô 2-16, Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức
  • ĐÃ MỞ BÁN
  • Căn hộ cao cấp

Tổng quan