Nhà phố Nguyễn Cơ Thạch

  • Đã bán

Tổng quan

Mặt bằng Shophouse Nguyễn Cơ Thạch Sala Đại Quang Minh