The Amaris Residence – Metropole Thủ Thiêm

  • Lô 1-14, Khu đô thị Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM
  • ĐANG NHẬN GIỮ CHỖ
  • Căn hộ cao cấp

Tổng quan

the amaris residence the metropole thủ thiêm quận 2