Thu Thiem Zeit River

  • Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Thủ Thiêm
  • Căn hộ, Shophouse, Nhà phố
thông tin dự án căn hộ Zeit River Thủ Thiêm tp Thủ Đức