Thu Thiem Zeit River

  • đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức
  • Đang mở bán
  • Căn hộ cao cấp

Tổng quan

Dự án căn hộ Zeit River Thủ Thiêm thủ đức chủ đầu tư hàn quốc