Mặt bằng căn hộ Sunwah Pearl Bình Thạnh

Mặt bằng tổng thể dự án căn hộ Sunwah Pearl Bình Thạnh

Mặt bằng căn hộ Sunwah Peal Bình Thạnh
Mặt bằng tổng tể dự án Sunwah Pearl
Mặt bằng căn hộ Sunwah Peal Bình Thạnh
Mặt bằng tầng 1 – Mặt bằng shophouse
Mặt bằng căn hộ Sunwah Peal Bình Thạnh
Mặt bằng 6 – tầng tiện ích

Mặt bằng căn hộ tháp White House (Tháp B1)

Mặt bằng căn hộ White House Sunwah Peal Bình Thạnh
Mặt bằng căn hộ White House

Mặt bằng căn hộ tháp Silver House (Tháp B2)

Mặt bằng căn hộ Silver House Sunwah Peal Bình Thạnh
Mặt bằng căn hộ Silver House

 

Mặt bằng căn hộ tháp Golden House (Tháp B3)

Mặt bằng căn hộ Golden House Sunwah Peal Bình Thạnh
Mặt bằng căn hộ Golden House