Mặt bằng căn hộ The Alpha Residence – dự án KĐT The 9 Stellars

Mặt bằng tầng điển hình căn hộ The Alpha Residence

Mặt bằng layout tầng điển hình căn hộ The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức

Mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ The Alpha Residence

Mặt bằng layout căn hộ 1 phòng ngủ 1B-A The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức Mặt bằng layout căn hộ 1 phòng ngủ 1B-B The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức Mặt bằng layout căn hộ 1 phòng ngủ 1B-C The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức Mặt bằng layout căn hộ 1 phòng ngủ 1B-D The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ The Alpha Residence

Mặt bằng layout căn hộ 2 phòng ngủ 2B-A The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức Mặt bằng layout căn hộ 2 phòng ngủ 2B-B The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức Mặt bằng layout căn hộ 2 phòng ngủ 2B-C The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức Mặt bằng layout căn hộ 2 phòng ngủ 2B-D The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức Mặt bằng layout căn hộ 2 phòng ngủ 2B-E The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức Mặt bằng layout căn hộ 2 phòng ngủ 2B-F The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức Mặt bằng layout căn hộ 2 phòng ngủ 2B-G The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức Mặt bằng layout căn hộ 2 phòng ngủ 2B-H The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức Mặt bằng layout căn hộ 3 phòng ngủ 3B-A The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức

Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ The Alpha Residence

Mặt bằng layout căn hộ 3 phòng ngủ 3B-B The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức Mặt bằng layout căn hộ 3 phòng ngủ 3B-C The Alpha Residence dự án The 9 Stellars Thủ Đức

Phối cảnh căn hộ và bàn giao nội thất thông minh cho tháp căn hộ The Alpha Residence – The 9 Stellars

Nội thất thông minh căn hộ The Alpha Residence dự án khu đô thị thông minh The 9 Stellars Thủ Đức Sonkim Land Nội thất thông minh căn hộ The Alpha Residence dự án khu đô thị thông minh The 9 Stellars Thủ Đức Sonkim Land 1