Mặt bằng tầng dự án căn hộ One Verandah quận 2

Mặt bằng căn hộ One Verandah quận 2
Mặt bằng tầng 04
Mặt bằng căn hộ One Verandah quận 2
Mặt bằng tầng 05-07
Mặt bằng căn hộ One Verandah quận 2
Mặt bằng tầng 08-18
Mặt bằng căn hộ One Verandah quận 2
Mặt bằng tầng 19
Mặt bằng căn hộ One Verandah quận 2
Mặt bằng tầng 20
Mặt bằng căn hộ One Verandah quận 2
Mặt bằng tầng 21
Mặt bằng căn hộ One Verandah quận 2
Mặt bằng tầng 22

Mặt bằng căn hộ 1 PHÒNG NGỦ One Verandah quận 2

Mặt bằng căn hộ 2 PHÒNG NGỦ One Verandah quận 2

Mặt bằng căn hộ 3 PHÒNG NGỦ One Verandah quận 2

Đăng ký tư vấn
.
.
.
.