Tiến độ xây dựng căn hộ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền TP Thủ Đức
Tiến độ xây dựng căn hộ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền TP Thủ Đức
Tiến độ xây dựng căn hộ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền TP Thủ Đức

Nội thất căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green

Tiến độ xây dựng căn hộ Thảo Điền Green mới nhất - mua bán và cho thuê căn hộ Thảo Điền Green quận 2 tp Thủ Đức
Tiến độ xây dựng căn hộ Thảo Điền Green mới nhất - mua bán và cho thuê căn hộ Thảo Điền Green quận 2 tp Thủ Đức 4
Tiến độ xây dựng căn hộ Thảo Điền Green mới nhất - mua bán và cho thuê căn hộ Thảo Điền Green quận 2 tp Thủ Đức
Tiến độ xây dựng căn hộ Thảo Điền Green mới nhất - mua bán và cho thuê căn hộ Thảo Điền Green quận 2 tp Thủ Đức
Tiến độ xây dựng căn hộ Thảo Điền Green mới nhất - mua bán và cho thuê căn hộ Thảo Điền Green quận 2 tp Thủ Đức
Mặt bằng layout căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - bán chuyển nhượng căn hộ 3 phòng ngủ thao dien green view trực diện sông - cho thuê căn hộ 3pn thảo điền green
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 07 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 3
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 07 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 7
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 07 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 07 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 1
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 07 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 4
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 07 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 5
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 07 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 8
Bán căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 05 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 05 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 1
Bán căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Mặt bằng layout căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - bán chuyển nhượng căn hộ 3 phòng ngủ thao dien green view sông - cho thuê căn hộ 3pn thảo điền green quận 2
Bán căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 3 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 03 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 03 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 03 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 2
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 03 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 9
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 03 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 7
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 03 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 03 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 7
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 03 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 03 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 03 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 03 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 7
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 03 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 3
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 07 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 8
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 03 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 3 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 03 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức

Nội thất căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green

Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 02 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 8
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 02 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 3
Mặt bằng layout căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - bán chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ thao dien green - cho thuê căn hộ 2pn thảo điền green
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 02 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 1
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 02 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 7
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 02 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 9
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 02 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 13
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 02 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 4
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 02 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 15
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 02 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức14
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 02 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 11
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 02 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 10
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 02 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 2
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 04 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 04 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 04 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 04 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 04 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 04 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 04 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Mặt bằng layout căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - bán chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ thao dien green - cho thuê căn hộ 2pn thảo điền green 1
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 06 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 06 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức 1
Mặt bằng layout căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - bán chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ thao dien green view sông - cho thuê căn hộ 2pn thảo điền green 2
Bán căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 08 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 08 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 08 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 08 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 08 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 08 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 08 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 08 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 08 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 08 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Căn hộ 2 phòng ngủ góc Thảo Điền Green căn số 08 - mua bán và cho thuê căn hộ Thao Dien Green Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Bán căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - mua bán cho thuê căn hộ Thao Dien Green Thảo Điền Tp Thủ Đức
Mặt bằng layout căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green số 08- bán chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ thao dien green - cho thuê căn hộ 2pn thảo điền green
Mặt bằng layout căn hộ 2 phòng ngủ Thảo Điền Green - bán chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ thao dien green - cho thuê căn hộ 2pn thảo điền green 3

Nội thất căn hộ 1 phòng ngủ Thảo Điền Green

Căn hộ 1 phòng ngủ Thảo Điền Green căn số 1 - mua bán cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ Thao Dien Gree Tp Thủ Đức
Căn hộ 1 phòng ngủ Thảo Điền Green căn số 1 - mua bán cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ Thao Dien Gree Tp Thủ Đức
Mặt bằng layout căn hộ 1 phòng ngủ Thảo Điền Green - bán chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ thao dien green - cho thuê căn hộ 1pn thảo điền green
Căn hộ 1 phòng ngủ Thảo Điền Green căn số 1 - mua bán cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ Thao Dien Gree Tp Thủ Đức
Căn hộ 1 phòng ngủ Thảo Điền Green số 10 - mua bán cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ Thao Dien Green Thảo Điền TP Thủ Đức
Căn hộ 1 phòng ngủ Thảo Điền Green căn số 10 - mua bán cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ Thao Dien Gree Tp Thủ Đức
Căn hộ 1 phòng ngủ Thảo Điền Green số 10 - mua bán cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ Thao Dien Green Thảo Điền TP Thủ Đức
Căn hộ 1 phòng ngủ Thảo Điền Green căn số 10 - mua bán cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ Thao Dien Gree Tp Thủ Đức
Căn hộ 1 phòng ngủ Thảo Điền Green căn số 10 - mua bán cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ Thao Dien Gree Tp Thủ Đức
Căn hộ 1 phòng ngủ Thảo Điền Green căn số 10 - mua bán cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ Thao Dien Gree Tp Thủ Đức
Mặt bằng layout căn hộ 1 phòng ngủ Thảo Điền Green - bán chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ thao dien green - cho thuê căn hộ 1pn thảo điền green 2

Lễ Khánh Thành Và Bàn Giao Căn Hộ Dự Án Thảo Điền Green

Sáng ngày 02/08/2023, tại số 194 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM. Chủ Đầu Tư SIC phối hợp cùng BCH CENTRAL tổ chức Lễ Khánh Thành & Bàn Giao Căn Hộ Cao Cấp dự án Thảo Điền Green đến với khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, việc khánh thành & bàn giao tới khách hàng một sản phẩm hướng đến nhu cầu ở thực tế, có quy mô, đi kèm nhiều tiện ích và chất lượng đã tạo được nhiều sức hút và gây ấy tượng với khách hàng.

Là dự án trọng điểm của chủ đầu tư SIC, Thảo Điền Green là dự án thuộc phân khúc chung cư cao cấp cao tầng sở hữu vị trí vàng hiếm hoi còn sót lại trong khu vực có mức sống bậc nhất Tp HCM, nơi định cư của giới thượng lưu Sài Gòn, hội tụ đầy đủ các yếu tố về pháp lý, chất lượng, tiện ích…

Được đánh giá là dự án sở hữu góc nhìn trực diện sông Sài Gòn tuyệt đẹp, cư dân sở hữu căn hộ dự án Thảo Điền Green có thể chiêm ngưỡng sự sáng tạo không gian sống với thiết kế kính Low-E khổ lớn trong suốt là một tiêu chí có giá trị cao mà không phải dự án nào cũng có thể sở hữu. Bên cạnh đó, giữa các tầng được bố trí tấm bông Rockwool để ngăn cháy lan giữ các tầng, đồng thời giảm tiếng ồn và nhiệt lượng của mặt trời chiếu xuống từ bên ngoài vào trần nhà.

Với kinh nghiệm thi công dày dặn ở vai trò tổng thầu, CENTRAL đã sử dụng vật liệu cao cấp nhất như đã cam kết cho dự án, Thao Dien Green là một sản phẩm đạt chất lượng quốc tế, một biểu tượng mới tại khu vực ven sông Sài Gòn đầy thơ mộng.

Mua Bán Và Cho Thuê Căn Hộ Thảo Điền Green

Hotline: 0908.070.636 (Hỗ trợ 24/7)