Giá bán phân khu The Kingdom

 • Giá bán biệt thự đơn lập The Kingdom thiết kế Santorini
  • Diện tích: 8mx25m = 200m2 giá bán từ 19,5 – 21,5 tỷ/căn.
  • Diện tích: 10mx25m = 250m2 giá bán từ 22 – 24,5 tỷ/căn.
 • Giá bán biệt thự song lập The Kingdom thiết kế Santorini
  • Diện tích: 12mx25m = 300m2 giá bán từ 30 – 35 tỷ/căn.
 • Giá bán biệt thự đơn lập The Kingdom thiết kế Bermuda
  • Diện tích: 10mx25m = 250m2 giá bán từ ……tỷ/căn. (đang cập nhật)
 • Giá bán biệt thự song lập The Kingdom thiết kế Bermuda
  • Diện tích: 12mx25m = 300m2 giá bán từ ……tỷ/căn. (đang cập nhật)

Giá bán phân khu PGA Golf Villas

 • Giá bán nhà phố PGA Golf Villas
  • Diện tích: 7mx30m = 210m2 giá bán khoảng 12 tỷ/căn.
 • Giá bán biệt thự song lập PGA Golf Villas
  • Diện tích: 7.5mx20m = 150m2 giá bán khoảng 9,8 tỷ/căn.
  • Diện tích: 7.5mx25m = 187,5m2 giá bán từ 11,2 – 11,7 tỷ/căn.
  • Diện tích: 10mx20m = 200m2 giá bán từ 14,5 – 15,7 tỷ/căn.
  • Diện tích: 10mx30m = 300m2 giá bán khoảng 18,8 – 19 tỷ/căn.
  • Diện tích: 12mx25m = 300m2 giá bán từ 19 tỷ/căn.
  • Diện tích: 12mx30m = 360m2 giá bán từ 26,5 – 28 tỷ/căn.
 • Giá bán biệt thự đơn lập PGA Golf Villas
  • Diện tích: 15mx25m = 375m2 giá bán từ 27 – 28,8 tỷ/căn.

Giá bán phân khu Boutique Hotel

 • Giá bán nhà phố thương mại shophouse Boutique Hotel
  • Diện tích: 7mx23m = 161m2 giá bán từ 20 – 30 tỷ/căn
   • Vị trí mặt tiền 37m Hàm Kiệm – Tiến Thành giá từ 28 – 30 tỷ/căn.
   • Vị trí mặt tiền 13m từ 20 – 22 tỷ/căn.
  • Diện tích: 9mx23m = 207m2 giá bán từ 30 tỷ/căn. Căn góc khoảng 32 tỷ/căn. Vị trí mặt tiền 37m sẽ có giá từ 35 tỷ/căn.
 • Căn shophouse góc 2 mặt tiền xin liên hệ CITY RISE qua hotline: 0908.070.636

Giá bán phân khu Ocean Residence

 • Giá bán nhà phố townhouse Ocean Residence giai đoạn 1
  • Diện tích: 5.5mx18m = 99m2 giá bán từ ….tỷ/căn. (đang cập nhật)
  • Diện tích: 5.5mx20m = 110m2 giá bán từ …..tỷ/căn. Các căn góc diện tích 150-160m2 giá bán từ 9,3 – 10,3 tỷ/căn. Căn góc diện tích 240m2 giá 14 tỷ/căn.
  • Diện tích: 6mx20m = 120m2 giá bán từ 8 – 9 tỷ/căn. Các căn góc diện tích 160m2 giá bán từ 10,5 – 13 tỷ/căn.
  • Diện tích: 6mx22m = 132m2 giá bán từ 10,2 – 10,5 tỷ/căn. Các căn góc diện tích 192m2 giá bán khoảng 15 tỷ/căn.
 • Giá bán nhà phố thương mại shophouse Ocean Residence giai đoạn 1
  • Diện tích: 6mx22m = 132m2 giá bán từ ….tỷ/căn. (đang cập nhật)
 • Giá bán nhà phố townhouses Ocean Residence giai đoạn 2
  • Diện tích: 6mx20m = 120m2 giá bán từ 8,3 – 9 tỷ/căn.
  • Diện tích: 6mx22m = 132m2 giá bán từ 10,3 – 11 tỷ/căn.
 • Giá bán nhà phố thương mại shophouse Ocean Residence giai đoạn 2
  • Diện tích: 6mx22m = 132m2 giá bán từ 11,5 – 13 tỷ/căn.

Giá bán phân khu The Florida 1

 • Giá bán nhà phố townhouse Florida 1
  • Diện tích: 5mx20m = 100m2 giá bán từ ……tỷ/căn. (đang cập nhật)
  • Diện tích: 6mx20m = 120m2 giá bán từ 8,5 – 9 tỷ/căn.
  • Diện tích: 6mx22m = 144m2 giá bán từ 10,2 – 11,2 tỷ/căn. Các căn mặt tiền đường 24m giá bán từ 13,5 tỷ/căn.
 • Giá bán biệt thự song lập Florida 1
  • Diện tích: 8mx20m = 160m2 giá bán từ 10,3 – 10,5 tỷ/căn. Những căn phía sau là công viên lớn giá bán từ 12 tỷ/căn.
  • Diện tích: 10mx20m = 200m2 giá bán khoảng 11,7 – 12 tỷ/căn.
  • Diện tích: 12mx20m = 240m2 giá bán khoảng 17,8 tỷ. Những căn góc diện tích 288m2 gía bán từ 21,5-22 tỷ/căn.
 • Giá bán biệt thự đơn lập Florida 1
  • Diện tích: 10mx20m = 200m2 giá bán từ 23,5 tỷ/căn. Những căn góc diện tích 220m2 giá bán từ 25,5 tỷ/căn.

Giá bán phân khu The Florida 2

 • Giá bán nhà phố liền townhouse Florida 2
  • Diện tích: 6mx20m = 120m2 giá bán từ 7-7,3 tỷ/căn. Các căn góc diện tích 180m2 giá bán từ 10-10,5 tỷ/căn. Các căn góc diện tích 247m2 giá bán khoảng 13 tỷ/căn.
  • Diện tích: 6mx24m = 144m2 giá bán từ ……….tỷ/căn. (đang cập nhật)
 • Giá bán biệt thự song lập Florida 2
  • Diện tích: 7,5mx20m = 150m2 giá bán từ 9 – 9,3 tỷ/căn. Các căn mặt tiền 20m giá bán khoảng 10-10,3 tỷ/căn. Các căn góc diện tích 240m2 giá từ 12,7-13,2 tỷ/căn.

Giá bán phân khu Festival Town

 • Giá bán nhà phố townhouse Festival Town
  • Diện tích: 6mx20m = 120m2 giá bán từ 6,9 – 7,5 tỷ/căn
 • Giá bán biệt thự song lập Festival Town
  • Diện tích: 7,5mx20m = 150m2 giá bán từ 8,7 – 9 tỷ/căn. Những căn góc 170m2 180m2 190m2 giá bán từ 9,5 – 10,2 tỷ/căn.

Giá bán phân khu Festival Street

 • Giá bán nhà phố thương mại shophouse Festival Street
  • Diện tích: …..(đang cập nhật)

Giá bán phân khu Waikiki

 • Giá bán biệt thự đơn lập Waikiki
  • Diện tích: 10mx20m = 200m2 giá bán từ 16,5 – 17.4 tỷ/căn. View về công viên giải trí 25ha có giá bán khoảng 18,2 – 19 tỷ/căn. Các căn góc diện tích 200m2 giá bán từ 18,9 – 20 tỷ/căn. Căn góc 200m2 giá 17,5 tỷ/căn. Căn góc 246m2 giá bán 20,9 tỷ/căn.
 • Giá bán biệt thự song lập Waikiki
  • Diện tích: 12mx20m =. 240m2 giá bán từ . Căn góc 246m2 giá bán 20,9 tỷ/căn. Căn góc diện tích 275m2 giá bán 24 tỷ/căn.

Giá bán phân khu Santa Monica

 • Giá bán nhà phố thương mại shophouse Santa Monica
  • Diện tích: 6mx22m = 132m2 giá bán từ …..tỷ/căn. (đang cập nhật)
  • Diện tích: 6mx25m = 150m2 giá bán khoảng 21 tỷ/căn. Vị trí mặt tiền biển giá từ 32,5-33 tỷ/căn.
  • Diện tích: 6mx28m = 168m2 giá bán khoảng 33,5 tỷ/căn. Căn góc 191,7m2 giá bán 38 tỷ/căn.
  • Diện tích: 8mx22m = 176m2 giá bán …..tỷ/căn. (đang cập nhật)
  • Diện tích: 8mx25m = 200m2 giá bán từ …..tỷ/căn. (đang cập nhật)
  • Diện tích: 8mx28m = 224m2 giá bán từ …..tỷ/căn. (đang cập nhật)
  • Diện tích: 7mx30m = 210m2, thiết kế 5 tầng giá bán khoảng 29-31 tỷ/căn.
  • Diện tích: 11mx30m = 330m2, thiết kế 5 tầng giá bán từ
  • Shophouse D1.02 diện tích 300m2 giá bán 72,4 tỷ.
  • Shophouse D2.02 diện tích 294m2 giá bán 68,9 tỷ.
  • Shophouse D3.03 diện tích 294m2 giá bán 65 tỷ.
  • Shophouse D4.04 diện tích 436m2 giá bán 71,7 tỷ.
  • Shophouse D5.05 diện tích 295m2 giá bán 52 tỷ.
  • Shophouse D6.06 diện tích 251m2 giá bán 42,1 tỷ.
  • Shophouse D7.07 diện tích 248m2 giá bán 45 tỷ.