Nội thất căn hộ 1 phòng ngủ The Galleria Residence

Nội thất căn hộ 2 phòng ngủ The Galleria Residence

Nội thất căn hộ 3 phòng ngủ The Galleria Residence

Nội thất căn hộ 4 phòng ngủ The Galleria Residence

Nội thất căn hộ Penthouse The Galleria Residence

Nội thất căn hộ Duplex The Galleria Residence

Nội thất căn hộ sân vườn The Galleria Residence