Mặt bằng tầng shophouse One Verandah quận 2

Mặt bằng shophouse One Verandah quận 2
Mặt bằng shophouse tầng 01
Mặt bằng shophouse One Verandah quận 2
Mặt bằng shophouse tầng 02

Mặt bằng căn hộ shophouse One Verandah quận 2

Đăng ký tư vấn
.
.
.
.